2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  FUNDAMENTOS DE MARKETING
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Introducció i presentació de l'assignatura
Sesión magistral Exposició dels conceptes teòrics del màrqueting i es donaran pautes per a la realització del treball de desenvolupament.
Presentaciones/exposiciones Els estudiants faran les preentacions en grup dels seus treballs.
Supervisión Es farà una sessió de treball per a cadascún dels 3 treballs d'avaluació continuada. Durant aquestes sessions, a l'aula, l'estudiant desenvoluparà els seus treball en grup amb l'ajuda i tutoria del professor a classe.

És una sessió pràctica amb el professor a classe per fer-l'hi tots els dubtes i preguntes relleavnts sobre els treballs.
Seminarios Farem 4 seminaris, cadascun dedicat a contemplar un cas pràctic diferent, tots relacionats amb els treballs d'avaluació cotinuada.
Atención personalizada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes. Segons les necessitats dels estudiants. Com sempre, el professor esta disponible a quedar amb els estudiants, individualment o en grup per resoldre qualsevol tipus de dubte que tingueu relacionat amb l'assignatura.