2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FINANCES INTERNACIONALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves orals
A6
B4
C1
Presentació d'un tema relacionat amb els continguts del curs.


20%
Proves pràctiques
A6
B4
C1
Treball (o projecte) sobre algún dels temes del curs. 20%
Proves mixtes
A6
B4
C1
Prova final que combina preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes i/o proves objectives tipus test. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria

Per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja segons la ponderació de més amunt.

En segona convocatòria
Per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja i compte 100% de l'avaluació final del curs.