2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.
Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut