2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Selecció/assignació del treball de fi de grau
0 1 1
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster
6 27 33
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B4
B6
C1
C3
C4
0 100 100
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B4
B6
C1
C3
C4
2 12 14
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat