2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
   Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió informativa sobre el contingut i estructura del treball de fi de grau.
Selecció/assignació del treball de fi de grau Selecció i assignació de l'àmbit del treball de fi de grau a desenvolupar.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster Orientació i seguiment del/de la tutor/a a l'estudiant.
Elaboració del treball de fi de grau/màster Elaboració d'un treball autònom per part de l'estudiant on mostri l'assoliment de competències i l'aprenentatge de continguts formatius del grau de manera integrada.
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster Exposició i defensa per part de l'estudiant del treball de fi de grau.