2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Salidas profesionales

Les sortides professionals dels estudiants d'aquesta doble titulació són molt diverses, ja que s'adapten a un gran ventall de llocs de treball del mercat laboral actual. Entre elles, destaquem:

•             Direcció general d’empreses familiars, pimes i grans empreses nacionals i multinacionals.

•             Administració i gestió en diferents àmbits de l’Administració pública, tant econòmics com jurídics, escala estatal, autonòmica, regional i local.

•             Gestió i direcció en organismes internacionals.

•             Administració de societats.

•             Assessoria i consultoria jurídica i empresarial d’institucions públiques i privades.

•             Advocacia

•             Procurador

•             Emprenedoria.

•             Docència.

•             Recerca.