2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914002 DRET ROMÀ 1Q
Formació bàsica 6
16914141 FONAMENTS DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16914004 HABILITATS DEL JURISTA 1Q
Formació bàsica 6
16914007 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
16914005 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16914006 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16914011 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
16914008 CIÈNCIA POLÍTICA 2Q
Formació bàsica 6
16914009 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16914001 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 2Q
Formació bàsica 6
16914101 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 2Q
Obligatòria 8
16914012 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16914013 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914014 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16914102 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 1Q
Obligatòria 6
16914016 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16914015 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 1Q
Formació bàsica 6
16914103 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16914104 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 1Q
Obligatòria 6
16914105 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 4
16914106 DRETS FONAMENTALS 2Q
Obligatòria 5
16914107 ESTADÍSTICA II 2Q
Obligatòria 6
16914017 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16914018 PART GENERAL DEL DRET CIVIL 2Q
Formació bàsica 6
16914019 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16914108 CIUTADANIA 1Q
Obligatòria 6
16914109 COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1Q
Obligatòria 6
16914110 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 1Q
Obligatòria 6
16914111 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 1Q
Obligatòria 6
16914112 GESTIÓ DE LA QUALITAT 1Q
Obligatòria 6
16914113 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16914116 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 2Q
Obligatòria 6
16914117 DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 2Q
Obligatòria 8
16914114 DRET PENAL. PART GENERAL 2Q
Obligatòria 8
16914020 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 2Q
Formació bàsica 6
16914115 L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 2Q
Obligatòria 6