2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado de ADE y Grado de TDAWYM (2019)
 Perfil de formación de la titulación

L'objectiu principal del doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils és formar professionals amb capacitat tant per emprendre el seu negoci com per treballar per compte aliè en diversos àmbits: consultoria i assessoria d'empreses, gestió i direcció en les àrees funcionals de l'empresa o direcció d'empreses i institucions públiques i privades. Addicionalment, disposaran de les eines per poder desenvolupar software en entorns web i mòbil, seguint unes metodologies efectives i contrastades que resolguin problemes complexos plantejats en el món empresarial.

L'estudiant que cursi aquest doble grau, sabrà identificar oportunitats i amenaces d'una empresa, gestionar recursos financers, materials i humans, i analitzar i interpretar la informació tant interna de l'empresa com de l'entorn per prendre decisions òptimes i avaluar els resultats obtinguts. D'altra banda, aprendrà a desenvolupar software per a entorns web i mòbil, utilitzant els llenguatges de programació adequats i aplicant les solucions idònies per a cada problema específic plantejat. Gràcies a les pràctiques obligatòries en una empresa o institució, el pas al món laboral li serà més fàcil i natural.