2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
First Year
Competence/
Learning outcomes
1
6
9
2
4
0
0
1
1
6
9
2
4
0
0
2
1
6
9
2
4
0
0
3
1
6
9
2
4
0
0
5
1
6
9
2
4
0
0
6
1
6
9
2
4
0
0
7
1
6
9
2
4
0
0
8
1
6
9
2
4
0
0
9
1
6
9
2
4
0
1
0
1
6
9
2
4
0
1
2
1
6
9
2
4
0
1
3
1
6
9
2
4
1
0
2
ADE-A1Understand the basic micro-and macroeconomic principles involved in business management.
LO1Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924013/PHYSICS
    LO2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924013/PHYSICS
    LO3 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924013/PHYSICS
    LO4 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
ADE-A2Find, analyze and interpret quantitative and qualitative information of a financial, accounting,
economic, social and legal nature that is relevant to the taking of business decisions.
LO1Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924013/PHYSICS
    LO2 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924013/PHYSICS
    LO3 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924013/PHYSICS
    LO4 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924013/PHYSICS
    LO5 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924013/PHYSICS
    LO6 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924013/PHYSICS
    LO7 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924013/PHYSICS
    LO8 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
ADE-A3Develop people management skills and can conduct negotiations to make favorable and sustainable
agreements in the area of business management.
LO1
    LO1 -

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 -

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 -

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 -

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 -

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 -

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 -

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 -

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 -

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 -

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 -

16924013/PHYSICS
    LO1 -

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
ADE-A4Understand the nature of companies or other private or public institutions and how they work. They
are also familiar with their functional areas, and understand their competitive and institutional
field and strategic dimension.
LO1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924013/PHYSICS
    LO2 - Coneix el concepte d'empresa i el d'empresari.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924013/PHYSICS
    LO3 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
ADE-A5Run a business or other public or private institution and direct or manage any of their functional
areas (human resources, administration and finance, sales and marketing, operations).
LO1Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924013/PHYSICS
    LO2 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924013/PHYSICS
    LO3 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924013/PHYSICS
    LO4 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
ADE-A6Draw up projects about overall management or the functional areas of a company that reflect their
ability to identify and carry out business initiatives.
LO1
    LO1 -

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 -

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 -

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 -

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 -

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 -

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 -

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 -

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 -

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 -

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 -

16924013/PHYSICS
    LO1 -

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
ADE-A7Analyze case studies of businesses and business problems and can draw up consultancy reports that
respond to these problems
LO1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari. Aplica solucions a qüestions
plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2
    LO2 -

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 -

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 -

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 -

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 -

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 -

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 -

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 -

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 -

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 -

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 -

16924013/PHYSICS
    LO2 -

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-FBA1Be able to solve mathematical problems that may arise in Computing.
LO1Analitza si una funció és diferenciable
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924013/PHYSICS
    LO1 - Analitza si una funció és diferenciable

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2
    LO2 -

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 -

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 -

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 -

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 -

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 -

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 -

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 -

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 -

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 -

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 -

16924013/PHYSICS
    LO2 -

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924013/PHYSICS
    LO3 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924013/PHYSICS
    LO4 - Aplica el càlcul de determinants en la resolució d'un sistema d'equacions lineals

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924013/PHYSICS
    LO5 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924013/PHYSICS
    LO6 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924013/PHYSICS
    LO7 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats"

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924013/PHYSICS
    LO8 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924013/PHYSICS
    LO9 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10
    LO10 -

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 -

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 -

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 -

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 -

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 -

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 -

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 -

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 -

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 -

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 -

16924013/PHYSICS
    LO10 -

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11Apropa numèricament zeros de funcions
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924013/PHYSICS
    LO11 - Apropa numèricament zeros de funcions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO12Apropa numèricament una integral definida
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924013/PHYSICS
    LO12 - Apropa numèricament una integral definida

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO13Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924013/PHYSICS
    LO13 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals"

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO14Calcula el determinant d'una matriu quadrada
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924013/PHYSICS
    LO14 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO15Calcula integrals de funcions bàsiques
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924013/PHYSICS
    LO15 - Calcula integrals de funcions bàsiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO16
    LO16 -

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO16 -

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 -

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 -

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 -

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 -

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 -

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 -

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 -

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO16 -

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 -

16924013/PHYSICS
    LO16 -

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO17Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924013/PHYSICS
    LO17 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO18Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924013/PHYSICS
    LO18 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO19Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924013/PHYSICS
    LO19 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO20Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924013/PHYSICS
    LO20 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO21Comprèn el concepte d'integral indefinida
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924013/PHYSICS
    LO21 - Comprèn el concepte d'integral indefinida

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO22Comprèn el concepte de Jacobià
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924013/PHYSICS
    LO22 - Comprèn el concepte de Jacobià

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO23Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924013/PHYSICS
    LO23 - Comprèn el concepte de matriu diagonalitzable i la seva relació amb les aplicacions lineals

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO24Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924013/PHYSICS
    LO24 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO25Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924013/PHYSICS
    LO25 - Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO26Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924013/PHYSICS
    LO26 - Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció
real de variable real

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO27Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924013/PHYSICS
    LO27 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO28Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924013/PHYSICS
    LO28 - Comprèn les distribucions de probabilitat binomial, normal, exponencial i de Poisson

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO29Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924013/PHYSICS
    LO29 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO30Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924013/PHYSICS
    LO30 - Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO31Comprèn els fonaments de la teoria de cues
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924013/PHYSICS
    LO31 - Comprèn els fonaments de la teoria de cues

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO32Comprèn els fonaments de les EDP
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924013/PHYSICS
    LO32 - Comprèn els fonaments de les EDP

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO33Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924013/PHYSICS
    LO33 - Comprèn els paràmetres estadístics descriptius d'una població

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO34Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924013/PHYSICS
    LO34 - Coneix el concepte d'aplicació lineal i la seva relació amb les matrius

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO35Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924013/PHYSICS
    LO35 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO36Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924013/PHYSICS
    LO36 - Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO37Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924013/PHYSICS
    LO37 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO38Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924013/PHYSICS
    LO38 - Coneix la noció de polinomi característic d'una matriu

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO39Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924013/PHYSICS
    LO39 - Coneix les estructures d'espai vectorial i subespai vectorial

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO40Coneix les situacions modelades per processos estocàstics
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924013/PHYSICS
    LO40 - Coneix les situacions modelades per processos estocàstics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO41Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924013/PHYSICS
    LO41 - Coneix mètodes per a modelar matemàticament problemes físics i tecnològics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO42Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924013/PHYSICS
    LO42 - Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO43Determina bases de subespais vectorials concrets
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924013/PHYSICS
    LO43 - Determina bases de subespais vectorials concrets

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO44Determina el conjunt solució d'una inequació
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924013/PHYSICS
    LO44 - Determina el conjunt solució d'una inequació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO45Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924013/PHYSICS
    LO45 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO46Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924013/PHYSICS
    LO46 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO47Determina la posició relativa de rectes i plans
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924013/PHYSICS
    LO47 - Determina la posició relativa de rectes i plans

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO48Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924013/PHYSICS
    LO48 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO49Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924013/PHYSICS
    LO49 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO50Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924013/PHYSICS
    LO50 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO51Domina el teorema central del límit
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924013/PHYSICS
    LO51 - Domina el teorema central del límit

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO52Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924013/PHYSICS
    LO52 - Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO53Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924013/PHYSICS
    LO53 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO54Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924013/PHYSICS
    LO54 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO55Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924013/PHYSICS
    LO55 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO56Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924013/PHYSICS
    LO56 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO57Resol equacions diferencials de primer ordre
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924013/PHYSICS
    LO57 - Resol equacions diferencials de primer ordre

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO58Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924013/PHYSICS
    LO58 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO59Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924013/PHYSICS
    LO59 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO60Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924013/PHYSICS
    LO60 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO61Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924013/PHYSICS
    LO61 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO62Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924013/PHYSICS
    LO62 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO63Resol problemes mètrics entre rectes i plans
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924013/PHYSICS
    LO63 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO64Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924013/PHYSICS
    LO64 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO65Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924013/PHYSICS
    LO65 - Utilitza les tècniques de processos estocàstics en problemes concrets

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO66Utilitza les tècniques de regressió
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924013/PHYSICS
    LO66 - Utilitza les tècniques de regressió

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO67Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924013/PHYSICS
    LO67 - Utilitza els models de distribució de probabilitat més comuns per modelar situacions reals

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-FBA2Understand and master the basic concepts of fields, waves and electromagnetism, theory of electric
circuits, electronic circuits, the physical principles of semiconductors and logic families,
electronic and photonic devices.
LO1Analitza circuits bàsics de corrent continu
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924013/PHYSICS
    LO1 - Analitza circuits bàsics de corrent continu

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924013/PHYSICS
    LO2 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924013/PHYSICS
    LO3 - Comprèn el funcionament de dispositius electrònics bàsics (díodes, LED i MOSFETs)

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924013/PHYSICS
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Coneix el concepte d'energia electrostàtica
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924013/PHYSICS
    LO5 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Coneix les característiques dels conductors
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924013/PHYSICS
    LO6 - Coneix les característiques dels conductors

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Coneix les característiques dels materials semiconductors
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924013/PHYSICS
    LO7 - Coneix les característiques dels materials semiconductors

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924013/PHYSICS
    LO8 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924013/PHYSICS
    LO9 - Coneix els elements dels circuits elèctrics capaços d'emmagatzemar temporalment energia

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924013/PHYSICS
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11Utilitza i crear biblioteques de subrutines
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924013/PHYSICS
    LO11 - Utilitza i crear biblioteques de subrutines

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO12Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924013/PHYSICS
    LO12 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO13Entén el concepte de capacitat elèctrica
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924013/PHYSICS
    LO13 - Entén el concepte de capacitat elèctrica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO14Entén el principi físic dels dispositius electrònics
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924013/PHYSICS
    LO14 - Entén el principi físic dels dispositius electrònics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO15Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924013/PHYSICS
    LO15 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO16Estima els errors dels resultats de mesures
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924013/PHYSICS
    LO16 - Estima els errors dels resultats de mesures

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO17Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924013/PHYSICS
    LO17 - Sap analitzar i dissenyar circuits electrònics bàsics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO18Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924013/PHYSICS
    LO18 - Sap aplicar les lleis d'associació de capacitats

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO19Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924013/PHYSICS
    LO19 - Sap aplicar les lleis de Kirchhoff i els teoremes de Thevenin i Norton per analitzar circuits
complexos

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO20Sap mesurar magnituds físiques
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924013/PHYSICS
    LO20 - Sap mesurar magnituds físiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-FBA3Have basic knowledge on the use and programming of computers, operating systems, databases and IT
programmes applicable to engineering.
LO1Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924013/PHYSICS
    LO1 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Comprèn el procés de compilació
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924013/PHYSICS
    LO2 - Comprèn el procés de compilació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924013/PHYSICS
    LO3 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924013/PHYSICS
    LO4 - Comprèn els conceptes de funció de transferència de circuits elèctrics i ressonància elèctrica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Defineix subrutines
    LO5 - Defineix subrutines

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Defineix subrutines

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Defineix subrutines

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Defineix subrutines

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Defineix subrutines

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Defineix subrutines

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Defineix subrutines

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Defineix subrutines

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Defineix subrutines

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Defineix subrutines

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Defineix subrutines

16924013/PHYSICS
    LO5 - Defineix subrutines

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924013/PHYSICS
    LO6 - Dissenya algoritmes per a la resolució de problemes simples

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924013/PHYSICS
    LO7 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924013/PHYSICS
    LO8 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924013/PHYSICS
    LO9 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924013/PHYSICS
    LO10 - Utilitza els arxius seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11Utilitza i crea biblioteques de subrutines
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924013/PHYSICS
    LO11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-FBA4Have knowledge of the structure, organisation, functioning and interconnection of IT systems, the
basics of their programming, and their application in solving problems inherent in computing
LO1Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924013/PHYSICS
    LO1 - Analitza el funcionament dels elements digitals que constitueixen un processador (ALU, registres,
càlcul de direcció, seqüenciador, etc.) i entendre com intervenen en l'execució de programes
escrits en llenguatge màquina

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924013/PHYSICS
    LO2 - Analitza l'organització i el funcionament de subsistemes de l'arquitectura Von Neumann:
processador, memòria, i entrada / sortida

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924013/PHYSICS
    LO3 - Analitza la relació entre un programa escrit en pseudocodi o en algun altre llenguatge d'alt nivell
amb la seva corresponent versió en llenguatge màquina

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Analitza màquines d'estats finits bàsiques
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924013/PHYSICS
    LO4 - Analitza màquines d'estats finits bàsiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924013/PHYSICS
    LO5 - Comprèn el funcionament de les eines de compilació, acoblament i enllaçat, en el seu paper de
generació de codi màquina a partir del codi font

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924013/PHYSICS
    LO6 - Comprèn el funcionament, les interrelacions i l'estructura de nivells d'un computador

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924013/PHYSICS
    LO7 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Comprèn els circuits lògics combinacionals
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924013/PHYSICS
    LO8 - Comprèn els circuits lògics combinacionals

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Comprèn els circuits lògics seqüencials
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924013/PHYSICS
    LO9 - Comprèn els circuits lògics seqüencials

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924013/PHYSICS
    LO10 - Comprèn els factors essencials que afecten el temps d'execució d'un programa

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924013/PHYSICS
    LO11 - Coneix els diferents components d'un sistema informàtic compost per maquinari i programari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO12Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924013/PHYSICS
    LO12 - Avalua els diferents components del llenguatge màquina: organització de la memòria, codificació
d'instruccions / dades, seqüenciament del programa, operands d'una instrucció, maneres
d'adreçament, tipus d'instruccions, ús de la pila, implementació de rutines, etc

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO13Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924013/PHYSICS
    LO13 - Avalua valors expressats en diferents bases de numeració, especialment en binari i hexadecimal,
sent capaç de convertir valors entre base decimal i base 2 o base 16 i viceversa, a més de saber
realitzar operacions aritmètiques bàsiques (sumar, restar) amb valors naturals i sencers
codificats en complement a 2

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO14Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924013/PHYSICS
    LO14 - Sintetitza programes escrits en llenguatge màquina

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO15Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924013/PHYSICS
    LO15 - Utilitza les eines de desenvolupament i depuració de programari, específicament en l'àmbit de
programació a baix nivell

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO16Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924013/PHYSICS
    LO16 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-FBA5Have appropriate knowledge of the concept of companies, and the institutional and legal framework of
companies. Business management.
LO1Adquireix nocions bàsiques de microeconomia
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924013/PHYSICS
    LO1 - Adquireix nocions bàsiques de microeconomia

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924013/PHYSICS
    LO2 - Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els
consumidors, les empreses i els mercats

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924013/PHYSICS
    LO3 - Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924013/PHYSICS
    LO4 - Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb
l'entorn

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924013/PHYSICS
    LO5 - Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924013/PHYSICS
    LO6 - Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi
d'informació sobre indicadors de competitivitat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924013/PHYSICS
    LO7 - Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes
empresarials

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924013/PHYSICS
    LO8 - Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924013/PHYSICS
    LO9 - Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924013/PHYSICS
    LO10 - Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i
el comerç internacional

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924013/PHYSICS
    LO11 - És capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de
decisions en el si d'una empresa

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF1Be able to design, develop, select and evaluate IT applications and systems, ensuring their
reliability, security and quality, in accordance with ethical principles and the current legislation
and regulations.
LO1Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924013/PHYSICS
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924013/PHYSICS
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924013/PHYSICS
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924013/PHYSICS
    LO4 - Coneix els conceptes generals de la prova de les aplicacions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924013/PHYSICS
    LO5 - Coneix els conceptes generals del desenvolupament d'aplicacions i del cicle de vida de les mateixes

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924013/PHYSICS
    LO6 - Coneix els conceptes generals del disseny d'aplicacions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Coneix els principals paradigmes de programació
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924013/PHYSICS
    LO7 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924013/PHYSICS
    LO8 - Coneix i sap utilitzar les notacions gràfiques per a la modelització utilitzades en l'anàlisi i
el disseny d'aplicacions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924013/PHYSICS
    LO9 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF2Have knowledge of and apply the basic algorithmic procedures of IT to design solutions to problems,
analysing the suitability and complexity of the algorithms proposed.
LO1Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924013/PHYSICS
    LO1 - Coneix els conceptes bàsics del càlcul de complexitat algorísmica

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924013/PHYSICS
    LO2 - Entén el concepte i el disseny recursiu d'algoritmes

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924013/PHYSICS
    LO3 - Utilització pràctica de paradigmes de disseny algorísmic al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF3Have knowledge of design and use efficiently of the types and structures of data more suitable for
the development of computer applications.
LO1Comprèn les estructures de dades bàsiques
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924013/PHYSICS
    LO1 - Comprèn les estructures de dades bàsiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924013/PHYSICS
    LO2 - Coneix els conceptes bàsics de programació orientada a objectes

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924013/PHYSICS
    LO3 - Determina l'estructura de dades més adient per a un cert problema

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Dissenya estructures de dades complexes
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924013/PHYSICS
    LO4 - Dissenya estructures de dades complexes

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924013/PHYSICS
    LO5 - Dissenya i programa algoritmes d'anàlisi i modificació d'estructures de dades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924013/PHYSICS
    LO6 - És capaç de solucionar problemes mitjançant la creació i manipulació d'estructures de dades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Programa una estructura de dades concreta
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924013/PHYSICS
    LO7 - Programa una estructura de dades concreta

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF4Be able to analyse, design, build and maintain applications that are robust, secure and efficient,
choosing the most suitable paradigm and programming languages.
LO1Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924013/PHYSICS
    LO1 - Aplica conceptes generals de metaprogramació i intercepció de programari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924013/PHYSICS
    LO2 - Aplica tècniques de qualitat del programari com els tests unitaris, la integració de codi i el
control d'errors

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924013/PHYSICS
    LO3 - Aplica tècniques de refactoring i patrons de disseny en la creació de programari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Coneix els principals paradigmes de programació
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924013/PHYSICS
    LO4 - Coneix els principals paradigmes de programació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Desenvolupa aplicacions orientades a objectes
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924013/PHYSICS
    LO5 - Desenvolupa aplicacions orientades a objectes

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924013/PHYSICS
    LO6 - Desenvolupa una aplicació basada en components utilitzant un marc de treball de programari
estàndard

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924013/PHYSICS
    LO7 - És capaç d'implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF5Have knowledge of the characteristics, functions and structure of operating systems.
LO1Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924013/PHYSICS
    LO1 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924013/PHYSICS
    LO2 - Comprèn la necessitat d'establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d'un sistema
operatiu

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924013/PHYSICS
    LO3 - Desenvolupa aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d'un sistema operatiu

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF6Have knowledge of and apply the characteristics, functions and structure of distributed systems,
computer networks and the Internet.
LO1Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924013/PHYSICS
    LO1 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924013/PHYSICS
    LO2 - Coneix l'organització dels protocols de les xarxes de dades i Internet

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924013/PHYSICS
    LO3 - Coneix els riscos de les comunicacions TCP / IP

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924013/PHYSICS
    LO4 - Coneix i comprèn l'arquitectura client / servidor

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924013/PHYSICS
    LO5 - Coneix i comprèn l'arquitectura orientada a serveis

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924013/PHYSICS
    LO6 - Coneix i comprèn les arquitectures bàsiques utilitzades en entorns distribuïts

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924013/PHYSICS
    LO7 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Distingeix els elements d'una xarxa de dades
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924013/PHYSICS
    LO8 - Distingeix els elements d'una xarxa de dades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924013/PHYSICS
    LO9 - Tria una arquitectura adequada en funció de l'àmbit d'aplicació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924013/PHYSICS
    LO10 - Sap com funciona l'intercanvi de dades en les principals aplicacions i serveis d'Internet

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924013/PHYSICS
    LO11 - Utilitza recursos d'informació sobre tecnologies i protocols

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO12Utilitza un analitzador de protocols
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924013/PHYSICS
    LO12 - Utilitza un analitzador de protocols

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF7Have knowledge of use of the basics of programming in distributed systems, computer networks and the
internet.
LO1Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924013/PHYSICS
    LO1 - Dissenya i implementa un protocol de comunicacions sobre una xarxa de dades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924013/PHYSICS
    LO2 - Implementa una aplicació complexa client / servidor utilitzant sockets

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924013/PHYSICS
    LO3 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació fent servir la interfície sockets

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF8Have knowledge of and apply the characteristics, functions and structure of databases, for their
appropriate use, and the design, analysis and implementation of applications based on them.
LO1Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924013/PHYSICS
    LO1 - Comprèn com és el cicle de vida en el Disseny de Bases de Dades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924013/PHYSICS
    LO2 - Comprèn el funcionament de les bases de dades distribuïdes i les sap aplicar en el desenvolupament
d'aplicacions informàtiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924013/PHYSICS
    LO3 - Comprèn els models de Bases de Dades utilitzades més comunament

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924013/PHYSICS
    LO4 - Comprèn què són els conceptes fonamentals de les bases de dades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924013/PHYSICS
    LO5 - Comprèn i sap utilitzar els llenguatges de Bases de Dades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924013/PHYSICS
    LO6 - Coneix les tècniques bàsiques d'optimització de bases de dades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924013/PHYSICS
    LO7 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades NoSQL en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924013/PHYSICS
    LO8 - Coneix i sap aplicar Bases de Dades per a sèries temporals en el desenvolupament d'aplicacions
informàtiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924013/PHYSICS
    LO9 - Sap interpretar models de Dades per l'abstracció d'una realitat concreta

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924013/PHYSICS
    LO10 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF9 Be able to design and evaluate human-computer interfaces that guarantee the accessibility and
usability of the IT systems, services and applications.
LO1Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924013/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924013/PHYSICS
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924013/PHYSICS
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924013/PHYSICS
    LO4 - Desenvolupa una interfície gràfica senzilla utilitzant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924013/PHYSICS
    LO5 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-INF10Be able to define, evaluate and select hardware and software platforms for the development and
execution of IT systems, services and applications.
LO1Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924013/PHYSICS
    LO1 - Comprèn el funcionament dels criptosistemes simètrics i asimètrics

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924013/PHYSICS
    LO2 - Comprèn el funcionament d'una infraestructura de clau pública

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924013/PHYSICS
    LO3 - Coneix les tècniques per crear un sistema de decepció

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924013/PHYSICS
    LO4 - Coneix i sap utilitzar els protocols de comunicació segurs existents en l'actualitat per a protegir
les comunicacions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Sap configurar un tallafocs
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924013/PHYSICS
    LO5 - Sap configurar un tallafocs

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924013/PHYSICS
    LO6 - Sap configurar els sistemes de detecció d'intrusions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924013/PHYSICS
    LO7 - Sap utilitzar eines de detecció de vulnerabilitats

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924013/PHYSICS
    LO8 - Sap utilitzar els diferents tipus de criptosistemes en funció de les necessitats

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-WM1Have adequate knowledge of the theories, principles and methods necessary to develop and maintain
web applications.
LO1Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924013/PHYSICS
    LO1 - Comprèn el disseny de models de dades per a aplicacions web

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Comprèn l'arquitectura d'un lloc web
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924013/PHYSICS
    LO2 - Comprèn l'arquitectura d'un lloc web

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924013/PHYSICS
    LO3 - Coneix les metodologies àgils de desenvolupament d'aplicacions web

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Coneix sistemes de control de versions
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924013/PHYSICS
    LO4 - Coneix sistemes de control de versions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Coneix sistemes d'integració contínua
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924013/PHYSICS
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924013/PHYSICS
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-WM2Be able to develop, maintain and evaluate web applications that meet all of the user's requirements
and are reliable and efficient, accessible for development and maintenance.
LO1Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924013/PHYSICS
    LO1 - Comprèn el funcionament dels servidors web com contenidors d'aplicacions web i sap avaluar el seu
rendiment

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924013/PHYSICS
    LO2 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions web tenint en compte criteris d'accessibilitat,
usabilitat i navegabilitat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924013/PHYSICS
    LO3 - Desenvolupa una interfície gràfica per a un lloc web

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924013/PHYSICS
    LO4 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Coneix sistemes d'integració contínua
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924013/PHYSICS
    LO5 - Coneix sistemes d'integració contínua

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924013/PHYSICS
    LO6 - Implementa aplicacions web amb persistència i patrons de disseny

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-WM3Be able to develop, implement, verify and document mobile applications based on current
technologies.
LO1
    LO1 -

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 -

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 -

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 -

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 -

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 -

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 -

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 -

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 -

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 -

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 -

16924013/PHYSICS
    LO1 -

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924013/PHYSICS
    LO2 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions web

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924013/PHYSICS
    LO3 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions web

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924013/PHYSICS
    LO4 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-WM4Have adequate knowledge of the theories, principles and methods necessary to develop and maintain
mobile applications.
LO1Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924013/PHYSICS
    LO1 - Comprèn com la plataforma Android gestiona les aplicacions

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924013/PHYSICS
    LO2 - Comprèn l'arquitectura dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924013/PHYSICS
    LO3 - Coneix l'aplicació de les aplicacions mòbils com a mètodes de seguretat, pagaments electrònics,
etc

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924013/PHYSICS
    LO4 - Coneix les tendències i futures evolucions de les aplicacions mòbils

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924013/PHYSICS
    LO5 - Coneix els components bàsics utilitzats per a desenvolupar aplicacions Android

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924013/PHYSICS
    LO6 - Coneix els components necessaris per desenvolupar aplicacions Android avançades

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924013/PHYSICS
    LO7 - Coneix les tecnologies necessàries per desenvolupar aplicacions informàtiques en entorns de
computació ubiqua

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-WM5Be able to develop, maintain and evaluate mobile applications that meet all of the user's
requirements and are reliable and efficient, accessible for development and maintenance.
LO1Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924013/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa interfícies gràfiques per aplicacions Android aplicant criteris d'usabilitat,
accessibilitat i experiència d'usuari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924013/PHYSICS
    LO2 - Implementa aplicacions Android bàsiques per a dispositius mòbils

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924013/PHYSICS
    LO3 - Implementa aplicacions Android complexes per a dispositius mòbils

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924013/PHYSICS
    LO4 - Implementa programari per accedir als diferents components dels dispositius mòbils i utilitzar-los

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924013/PHYSICS
    LO5 - Implementa aplicacions informàtiques per a entorns de computació ubiqua

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-WM6Be able to develop, implement, verify and document mobile applications based on current
technologies.
LO1Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924013/PHYSICS
    LO1 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions mòbils

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924013/PHYSICS
    LO2 - Entén les tècniques específiques de programació d'aplicacions mòbils

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924013/PHYSICS
    LO3 - Sap presentar, justificar i defensar els desenvolupaments que ha realitzat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924013/PHYSICS
    LO4 - Analitza i avalua les diferents tecnologies per a la construcció d'aplicacions infomáticas en
entorns de computació ubiqua

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-WM7Have knowledge of the integration of technologies, applications and services both web and mobile in
broad and multi-disciplinary contexts.
LO1Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924013/PHYSICS
    LO1 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924013/PHYSICS
    LO2 - Integra les tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de computació ubiqua

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924013/PHYSICS
    LO3 - Sap dissenyar i avaluar interfícies d'usuari per a entorns de computació ubiqua tenint en compte
criteris d'usabilitat i d'experiència d'usuari

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
TDAWIM-TFG1 Be able to individually carry out, present and defend a project in the field of technology
specific to IT engineering of a professional nature in which the skills acquired during the teaching
are synthesised and integrated.
LO1Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924013/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa el projecte proposat amb autonomia

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Avalua el compliment dels objectius marcats
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924013/PHYSICS
    LO2 - Avalua el compliment dels objectius marcats

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924013/PHYSICS
    LO3 - Justifica les competències específiques aplicades en el desenvolupament del projecte

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924013/PHYSICS
    LO4 - Sel·lecciona i aplica una metodologia de treball adequada al projecte

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924013/PHYSICS
    LO5 - Utilitza mètodes i tècniques adequades al treball assignat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Coneix els fonaments de la plataforma Android
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924013/PHYSICS
    LO6 - Coneix els fonaments de la plataforma Android

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
CT1Use information in a foreign language effectively
LO1Manage and communicate information clearly and effectively.
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Manage and communicate information clearly and effectively.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
CT2Manage information and knowledge by making efficient use of the information technologies.
LO1Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924013/PHYSICS
    LO1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924013/PHYSICS
    LO2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924013/PHYSICS
    LO3 - Organitza la informació amb les eines adequades (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924013/PHYSICS
    LO4 - Elabora informació amb les eines i formats adequats a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924013/PHYSICS
    LO5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar informació

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
CT3Solve problems critically, creatively and innovatively in their academic field.
LO1Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924013/PHYSICS
    LO1 - Identifica la situació plantejada com un problema en l'àmbit de la disciplina i té la motivació
per afrontar

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924013/PHYSICS
    LO2 - Segueix un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identifica les causes i aplica els
coneixements propis de la disciplina

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924013/PHYSICS
    LO3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924013/PHYSICS
    LO4 - Inclou els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924013/PHYSICS
    LO5 - Reflexiona sobre el model proposat i és capaç de trobar limitacions i proposar millores

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
CT4Work independently and as part of a team with responsibility and initiative.
LO1Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924013/PHYSICS
    LO1 - Identifica el propi rol dins del grup i coneix els objectius i tasques del grup

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924013/PHYSICS
    LO2 - Comunica i actua dins el grup per facilitar la cohesió i el rendiment

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924013/PHYSICS
    LO3 - Es compromet amb les tasques i l'agenda del grup

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924013/PHYSICS
    LO4 - Col·labora dins el grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
CT5Communicate information clearly and precisely to a variety of audiences.
LO1Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924013/PHYSICS
    LO1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924013/PHYSICS
    LO2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924013/PHYSICS
    LO3 - Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924013/PHYSICS
    LO4 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924013/PHYSICS
    LO5 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924013/PHYSICS
    LO6 - Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de
manera efectiva amb l'auditori

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
CT6Identify the learning process and the academic and professional orientation.
LO1Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924013/PHYSICS
    LO1 - Analitza l'entorn laboral o professional de l'àmbit d'estudi

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924013/PHYSICS
    LO2 - Dissenya itineraris acadèmics i d'inserció laboral o professional

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Identifica el propi procés d'aprenentatge
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924013/PHYSICS
    LO3 - Identifica el propi procés d'aprenentatge

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924013/PHYSICS
    LO4 - Aprofundeix en l'autoconeixement acadèmic, laboral o professional

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
CT7Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.
LO1Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924013/PHYSICS
    LO1 - Coneix les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i altres
motius i comprèn les seves causes

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Identifica els principals problemes ambientals
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924013/PHYSICS
    LO2 - Identifica els principals problemes ambientals

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924013/PHYSICS
    LO3 - Reconeix els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement, mostra capacitat crítica i
de diàleg, i fa un ús responsable de les declaracions que l'afecten com a membre de la comunitat
universitària

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924013/PHYSICS
    LO4 - Reconeix i reflexiona sobre les necessitats i problemàtiques socials, i s'implica en la millora de
la comunitat

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924013/PHYSICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924013/PHYSICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924013/PHYSICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Understand the importance of mental schemas other than their own.
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924013/PHYSICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924013/PHYSICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924013/PHYSICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924013/PHYSICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924013/PHYSICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924013/PHYSICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11Autonomously adopt learning strategies in each situation.
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924013/PHYSICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO12Set their own learning objectives.
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924013/PHYSICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO13Make significant contributions and be responsible for some innovation.
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924013/PHYSICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO14Be able to use paradigms from other disciplines.
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924013/PHYSICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO15Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924013/PHYSICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
B2Effective solutions to complex problems
LO1Identify problems and take decisions to solve them.
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924013/PHYSICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924013/PHYSICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924013/PHYSICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924013/PHYSICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924013/PHYSICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924013/PHYSICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924013/PHYSICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924013/PHYSICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924013/PHYSICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11Anticipate problems before they arise.
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924013/PHYSICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO12Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924013/PHYSICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO13Direct systematic processes for taking group decisions.
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924013/PHYSICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO14Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924013/PHYSICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924013/PHYSICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
B3Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
LO1Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924013/PHYSICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO2Reflect on new ways of doing things.
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924013/PHYSICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO3Search for new procedures and methods.
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924013/PHYSICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO4Experiment with new procedures.
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924013/PHYSICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924013/PHYSICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO6Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924013/PHYSICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924013/PHYSICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO8Find new methods for doing things.
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924013/PHYSICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO9Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924013/PHYSICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924013/PHYSICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO11Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924013/PHYSICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO12Reflect on the causes and the purposes of innovation.
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924013/PHYSICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO13Find new methods for doing things.
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNTING
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924009/FINANCIAL ACCOUNTING
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924010/COMMERCIAL LAW
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924012/PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924013/PHYSICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16924102/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING II
 LO14Design new products and processes, and analyze risks and benefits.
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16924001/THE FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING I
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16924002/FUNDAMENTALS OF COMPUTERS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16924003/COMPANY ORGANIZATION
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16924005/MATHEMATICAL ANALYSIS I
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16924006/MATHEMATICAL ANALYSIS II
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16924007/LINEAR ALGEBRA
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16924008/INTRODUCTION TO ACCOUNT