2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Alumnes externs
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11111 ASSIGNATURA ALUMNES EXTERNS Únic anual
0
278609 HEALTH, LANGUAGE AND CULTURE ON THE SPANISH MEDITERRANEAN Únic anual
3
278608 LA CIUTAT MEDITERRÀNIA: LA CREACIÓ I RELACIÓ ENTRE L'ESPAI PÚBLIC I L'ESPAI PRIVAT Únic anual
9