2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Alumnes externs
 Crèdits lliures

CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12141119 ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA Primer
Obligatòria 6
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primer
Obligatòria 4.5
16051001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Primer
Troncal 6
12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
12102004 ANTROPOLOGIA DE LA MEDICINA Primer
Troncal 6
12102008 ANTROPOLOGIA POLÍTICA Primer
Troncal 6
12102210 ANTROPOLOGIA PSICOLÒGICA I PSIQUIATRIA CULTURAL Primer
Optativa 6
17012002 ARQUITECTURES PARAL·LELES Primer
Troncal 4.5
12073204 ART DEL RENAIXEMENT ESPANYOL Primer
Optativa 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Primer
Optativa 6
278481 BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT Primer
4.5
13022208 BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓ Primer
Optativa 4.5
13022201 BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19052219 BIOTECNOLOGIA ANIMAL Primer
Optativa 6
300009 CF: PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT Primer
6
20021016 CINÈTICA APLICADA Primer
Troncal 6
17012210 COMERÇ ELECTRÒNIC Primer
Optativa 6
17111208 COMERÇ ELECTRÒNIC Primer
Optativa 6
17012011 COMPILADORS I Primer
Troncal 4.5
12072115 CONSERVACIÓ I TEORIA DE LA RESTAURACIÓ Primer
Obligatòria 6
20021008 CONTAMINACIÓ AMBIENTAL Primer
Troncal 3
17012101 CONTROL AUTOMÀTIC I Primer
Obligatòria 6
17101104 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 7.5
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
278284 CREACIÓ D'EMPRESES Primer
Segon
3
12142023 CULTURA DELS PAÏSOS DEL COMMONWEALTH I Primer
Troncal 6
12142024 CULTURES NORD-AMERICANES I Primer
Troncal 6
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
21011220 DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS Primer
Optativa 6
11172002 DISSENY, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DEL CURRÍCULUM Primer
Troncal 6
16062221 ECONOMIA DEL TRANSPORT Primer
Optativa 6
16051011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Primer
Troncal 6
12082015 EL MÓN ACTUAL I Primer
Troncal 6
13013216 ENZIMOLOGIA Primer
Optativa 6
13022204 ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL Primer
Optativa 3
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
278465 EXERCIC TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA Primer
4.5
12122221 FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Primer
Optativa 6
12072013 FONTS DE LA HISTÒRIA DE L'ART I Primer
Troncal 6
13022010 GENÈTICA MOLECULAR I ENGINYERIA GENÈTICA Primer
Troncal 7.5
12091009 GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA, CENTRAL I ORIENTAL Primer
Troncal 6
12091203 GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 6
12091202 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Primer
Optativa 6
12091110 GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Primer
Optativa 6
17012211 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Primer
Optativa 6
21011217 GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS Primer
Optativa 6
278436 HABILITATS I ACTITUDS DE LA PRÀCTICA CLÍNICA 1 Primer
6
278434 HABILITATS I ACTITUDS DE LA PRÀCTICA CLÍNICA 3 Primer
6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I Primer
Troncal 6
12204208 HISTÒRIA D'EUROPA Primer
Optativa 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
12131233 HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA Primer
Optativa 6
12072017 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I Primer
Troncal 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA Primer
Optativa 6
12072015 HISTÒRIA DEL CINEMA I Primer
Troncal 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL Primer
Optativa 6
16051218 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL Primer
Optativa 6
19052221 IMMUNOLOGIA CLÍNICA Primer
Optativa 4.5
278322 INICIACIÓ A LA GESTIÓ SIMULADA D'EMPRESES TURÍSTIQUES Primer
4.5
12152206 INNOVACIÓ EN FORMATS AUDIOVISUALS Primer
Optativa 6
17071202 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Optativa 6
11162254 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Primer
Optativa 6
11172102 INTERVENCIÓ PSICOEDUCTIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Primer
Obligatòria 6
11091205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Primer
Optativa 4.5
11111205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Primer
Optativa 4.5
11131205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Primer
Optativa 4.5
11081216 L'ORIENTACIÓ LABORAL I SOCIOLABORAL I Primer
Optativa 4.5
12131118 LINGÜÍSTICA ROMÀNICA I Primer
Obligatòria 6
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
12132028 LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: NOVEL·LA Primer
Troncal 6
12132027 LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLES XVIII I XIX Primer
Troncal 6
12121115 LITERATURA GREGA Primer
Obligatòria 6
12132020 LITERATURA HISPANOAMERICANA I. DE L'ÈPOCA COLONIAL AL MODERNISME Primer
Troncal 6
12132021 LITERATURA HISPANOAMERICANA II. SEGLE XX Primer
Troncal 6
12121117 LITERATURA LLATINA Primer
Obligatòria 6
12131113 LITERATURA LLATINA Primer
Obligatòria 6
12141205 LLENGUA ALEMANYA III Primer
Optativa 6
12121112 LLENGUA FRANCESA II Primer
Obligatòria 6
12131106 LLENGUA FRANCESA II Primer
Obligatòria 6
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
20031223 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT Primer
Optativa 6
21011014 MÀRQUETING TURÍSTIC Primer
Troncal 6
13022212 METABOLISME DE MICROORGANISMES Primer
Optativa 4.5
12121208 MITOLOGIA CLÀSSICA Primer
Optativa 6
20012224 MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Primer
Optativa 6
12132022 MORFOLOGIA DE L'ESPANYOL II Primer
Troncal 6
17111210 OPTOELECTRÒNICA Primer
Optativa 6
11151006 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS I Primer
Troncal 4.5
11152236 ORIENTACIÓ I TUTORIA EN EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA Primer
Optativa 4.5
12082253 ORÍGENS DE LA IDEA D'EUROPA Primer
Optativa 6
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Primer
Troncal 6
12102014 PATRIMONI ETNOLÒGIC I NOVA MUSEOLOGIA Primer
Troncal 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primer
Optativa 6
20012220 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA Primer
Optativa 6
17071203 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
12082238 PROTOHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Primer
Optativa 6
12082240 PROTOHISTÒRIA DEL MEDITERRANI Primer
Optativa 6
11172005 PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ Primer
Troncal 6
11162018 PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ Primer
Troncal 6
11161007 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Primer
Troncal 6
11172213 PSICOLOGIA DE LA SUPERDOTACIÓ Primer
Optativa 6
11161107 PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Primer
Obligatòria 4.5
11161216 PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT Primer
Optativa 4.5
19052029 QUÍMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES Primer
Troncal 7.5
11151219 RECURSOS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ Primer
Optativa 4.5
20031103 REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ Primer
Obligatòria 9
12132235 SEMÀNTICA Primer
Optativa 6
17012106 SIMULACIÓ Primer
Obligatòria 9
12141202 TÈCNIQUES D'EXPOSICIÓ ORAL EN ANGLÈS Primer
Optativa 6
16051008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Primer
Troncal 6
278438 TÈCNIQUES I METODOLOGIA DE LA PRÀCTICA CLÍNICA 1 Primer
6
17111204 TELEFONIA MÒBIL Primer
Optativa 4.5
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Primer
Troncal 6
21011203 TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT Primer
Optativa 6
12072117 ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES Primer
Obligatòria 6
17012001 XARXES DE COMPUTADORS I Primer
Troncal 4.5
17111205 XARXES P2P Primer
Optativa 4.5
16204108 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Segon
Obligatòria 6
12264003 ANGLÈS II Segon
Formació bàsica 6
12274003 ANGLÈS II Segon
Formació bàsica 6
278480 APLICACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Segon
4.5
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Segon
Optativa 6
12073221 ART I RELIGIÓ Segon
Optativa 6
11172101 ASSESSORAMENT A INSTITUCIONS EDUCATIVES Segon
Obligatòria 6
16042017 AUDITORIA COMPTABLE Segon
Troncal 6
17091007 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Troncal 9
19052021 BIOINFORMÀTICA Segon
Troncal 6
13013254 BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA INDUSTRIALS Segon
Optativa 9
13022005 BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA INDUSTRIALS Segon
Troncal 9
13022211 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL Segon
Optativa 4.5
19052233 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL Segon
Optativa 6
19052230 BIOTECNOLOGIA VEGETAL Segon
Optativa 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segon
Optativa 6
20021206 CORROSIÓ Segon
Optativa 6
17012204 CRIPTOLOGIA Segon
Optativa 6
12122225 CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA Segon
Optativa 6
12132207 CRÍTICA TEXTUAL Segon
Optativa 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segon
Obligatòria 6
16214109 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Segon
Obligatòria 6
16214115 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING Segon
Obligatòria 6
16214101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Segon
Obligatòria 6
16204101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Segon
Obligatòria 6
16051203 DRET DE SOCIETATS Segon
Optativa 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
12132210 EL MODERNISME A ESPANYA Segon
Optativa 6
17101102 ELECTRÒNICA INDUSTRIAL II Segon
Obligatòria 6
11161225 EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS Segon
Optativa 6
17091207 ENGINYERIA D'EQUIPS ELECTRÒNICS Segon
Optativa 6
12131115 ESPANYOL PARLAT Segon
Obligatòria 6
12152102 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL EN LES SOCIETATS AVANÇADES Segon
Obligatòria 4.5
12072014 FONTS DE LA HISTÒRIA DE L'ART II Segon
Troncal 6
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12091010 GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segon
Troncal 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segon
Obligatòria 6
12091111 GEOGRAFIA URBANA Segon
Obligatòria 6
278321 GESTIÓ AVANÇADA D'EMPRESES TURÍSTIQUES SIMULADES Segon
4.5
21011205 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ Segon
Optativa 6
21011214 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA Segon
Optativa 6
17022006 GESTIÓ DE PROJECTES Segon
Troncal 6
17111209 GRÀFICS PER COMPUTADORS Segon
Optativa 6
278435 HABILITATS I ACTITUDS DE LA PRÀCTICA CLÍNICA 2 Segon
6
278442 HABILITATS I ACTITUDS DE LA PRÀCTICA CLÍNICA 4 Segon
6
12091205 HIDROGEOGRAFIA Segon
Optativa 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Segon
Troncal 6
12072018 HISTÒRIA DE LA MÚSICA II Segon
Troncal 6
12072020 HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES II Segon
Troncal 6
12073231 HISTÒRIA DEL CINEMA ESPANYOL Segon
Optativa 6
12072016 HISTÒRIA DEL CINEMA II Segon
Troncal 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Segon
Optativa 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Segon
Optativa 6
16051219 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA Segon
Optativa 6
11141039 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA II (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
17101013 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES II Segon
Troncal 4.5
11091019 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA DEFICIÈNCIA MENTAL Segon
Troncal 4.5
11091206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
11101206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
11111206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
11172212 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA A LA VELLESA Segon
Optativa 6
12111206 LA LLENGUA DELS MITJANS AUDIOVISUALS Segon
Optativa 4.5
12082250 LES DONES A L`EDAT MITJANA Segon
Optativa 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
12132026 LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: POESIA Segon
Troncal 6
11141041 LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
12131107 LITERATURA FRANCESA II Segon
Obligatòria 6
12141206 LLENGUA ALEMANYA IV Segon
Optativa 6
12132227 LLENGUA FRANCESA III Segon
Optativa 6
14012043 MALALTIES DEL SISTEMA IMMUNOLÒGIC Segon
Troncal 3
14012042 MALALTIES SANGUÍNIES I HEMATOPOÈTIQUES Segon
Troncal 6
11152228 MARC EPISTEMOLÒGIC DE L'EDUCACIÓ EN EL SEGLE XXI Segon
Optativa 4.5
12102205 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL Segon
Optativa 6
16051221 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Segon
Optativa 6
16061207 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Segon
Optativa 6
11111104 MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Segon
Obligatòria 6
20011209 MÈTODES MATEMÀTICS A L'ENGINYERIA Segon
Optativa 6
12072114 MUSEOLOGIA II Segon
Obligatòria 6
21011209 NOVES FORMES DE TURISME Segon
Optativa 6
11091013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11111013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
14031204 NUTRICIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT Segon
Optativa 4.5
20011015 OPERACIONS D'INTERCANVI DE CALOR Segon
Troncal 6
16204003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
16214003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
11091011 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
12121116 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Segon
Obligatòria 6
12141109 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Segon
Obligatòria 6
12121118 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segon
Obligatòria 6
12131114 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segon
Obligatòria 6
21011006 PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS Segon
Troncal 6
16204006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Segon
Formació bàsica 6
11081208 PROJECTES DIDÀCTICS EN INSTITUCIONS EDUCATIVES NO FORMALS Segon
Optativa 4.5
11161220 PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM Segon
Optativa 4.5
12072116 RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI CULTURAL Segon
Obligatòria 6
20012201 RESISTÈNCIA DE MATERIALS INDUSTRIALS Segon
Optativa 6
17012212 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Segon
Optativa 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR Segon
Optativa 6
13022209 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES I INSTRUMENTALS EN BIOQUÍMICA Segon
Optativa 6
12141201 TÈCNIQUES DE REDACCIÓ EN LLENGUA ANGLESA Segon
Optativa 6
20012217 TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE QUALITAT Segon
Optativa 4.5
12132025 TEMES I GÉNERES DE LA LITERATURA ESPANYOLA Segon
Troncal 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Segon
Troncal 6
12132119 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
11161108 TEORIES I SISTEMES CONTEMPORANIS EN PSICOLOGIA Segon
Obligatòria 4.5
17111201 TRANSMISSIÓ DE MULTIMÈDIA Segon
Optativa 4.5
20021207 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ Segon
Optativa 6
19052220 VACUNES I FÀRMACS BIOTECNOLÒGICS Segon
Optativa 4.5
19214114 ANÀLISI SENSORIAL I Anual
Obligatòria 6
12141014 LLATÍ Anual
Troncal 12
125031209 ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ Únic anual
Optativa 3
12645209 ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ Únic anual
Optativa 3
125031210 ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL Únic anual
Optativa 4
12645210 ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL Únic anual
Optativa 4
175171102 DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES Únic anual
Obligatòria 4.5
175171106 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175171202 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Optativa 4.5
20011011 LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA I Únic anual
Troncal 13.5
20012029 LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA II Únic anual
Troncal 9
125031106 MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI Únic anual
Obligatòria 6
12645106 MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI Únic anual
Obligatòria 6
145202208 MODELS ANIMALS APLICATS A L'ESTUDI PSICOPATOLÓGIC I DE LES FUNCIONS COGNITIVES Únic anual
Optativa 4
125031107 PALEOECOLOGIA HUMANA Únic anual
Obligatòria 4
12645107 PALEOECOLOGIA HUMANA Únic anual
Obligatòria 4
175171204 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ MULTICRITERI Únic anual
Optativa 4.5
175171208 SISTEMES DISTRIBUÏTS Únic anual
Optativa 4.5
145202104 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
115012109 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 20
145202203 VULNERABILITAT GENÈTICA, SUSCEPTIBILITAT I DIFERENCIES INDIVIDUALS A SUBSTÀNCIES NEUROACTIVES Únic anual
Optativa 4
 
 ASSIGNATURES INTERCAMPUS (+info)