2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Organització Industrial (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Podeu consultar els programes de les assignatures al web de la Facultat de Cincies Econmiques i Empresarials: http://www.fcee.urv.es/programes/programes.phtml
Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165091103 ANÀLISI COMPTABLE I FINANCERA Únic anual
Obligatòria 6
165091110 ANÀLISI ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 6
165091107 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING Únic anual
Obligatòria 6
165091106 DIRECCIÓ FINANCERA Únic anual
Obligatòria 6
165091108 ECONOMETRIA Únic anual
Obligatòria 6
165091104 ESTADÍSTICA Únic anual
Obligatòria 6
165091109 MACROECONOMIA Únic anual
Obligatòria 6
165091101 MÈTODES QUANTITATIUS Únic anual
Obligatòria 6
165091105 MICROECONOMIA Únic anual
Obligatòria 6
165091102 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165091111 ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA Únic anual
Obligatòria 4.5
165091114 GESTIÓ ESTRATÈGICA DELS RECURSOS Únic anual
Obligatòria 4.5
165091117 METODOLOGIA DE LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 4.5
165091113 MODELITZACIÓ MATEMÀTICA Únic anual
Obligatòria 4.5
165091115 PRÀCTIQUES Únic anual
Obligatòria 7.5
165091116 PROJECTE FINAL Únic anual
Obligatòria 12
165091118 SEMINARIS DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
165091112 TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
165091119 TREBALL DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165091203 DINÀMICA INDUSTRIAL DELS MERCATS Únic anual
Optativa 4.5
165091209 FINANCES CORPORATIVES Únic anual
Optativa 4.5
165091206 INFORMACIÓ FINANCERA I MERCAT DE CAPITALS Únic anual
Optativa 4.5
165091204 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Únic anual
Optativa 4.5
165091205 INSTRUMENTS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA EN LA INCERTESA Únic anual
Optativa 4.5
165091201 METODOLOGIA DE LA RECERCA Únic anual
Optativa 4.5
165091207 REGULACIÓ I MERCATS Únic anual
Optativa 4.5
165091202 SOCIOLOGIA INDUSTRIAL I DE L'EMPRESA Únic anual
Optativa 4.5
165091211 TÈCNIQUES DE RECERCA Únic anual
Optativa 4.5