2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Organització Industrial (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165091125 ANÀLISI ECONOMÈTRIC Únic anual
Obligatòria 6
165091110 ANÀLISI ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 6
165091123 ANÀLISI ESTADÍSTIC DE DADES ECONÒMIQUES Únic anual
Obligatòria 6
165091141 DINÀMICA MACROECONÒMICA Únic anual
Obligatòria 6
165091124 DRET ADMINISTRATIU I Únic anual
Obligatòria 6
165091108 ECONOMETRIA Únic anual
Obligatòria 6
165091122 ECONOMIA ESPANYOLA I EL MARC ECONÒMIC INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 6
165091127 ECONOMIA PÚBLICA Únic anual
Obligatòria 6
165091142 HISENDA I SECTOR PÚBLIC Únic anual
Obligatòria 6
165091143 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMETRIA I A LA MACROECONOMETRÍA Únic anual
Obligatòria 6
165091137 MICROECONOMIA SUPERIOR Únic anual
Obligatòria 6
165091126 ORGANITZACIONS EMPRESARIALS Únic anual
Obligatòria 6
165091138 POLÍTICA ECONÒMICA Únic anual
Obligatòria 6
165091144 POLÍTICA INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 6
165091121 TEMES DE MACROECONOMIA Únic anual
Obligatòria 6
165091120 TEMES DE MICROECONOMIA Únic anual
Obligatòria 6
165091139 TEORIA DE L´ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 6
165091140 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Únic anual
Obligatòria 6
165091145 TEORIA DELS MERCATS FINANCERS Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165091149 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 6
165091131 AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 3
165091135 COMPTABILITAT PÚBLICA Únic anual
Obligatòria 3
165091133 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I Únic anual
Obligatòria 3
165091132 DRET LOCAL I Únic anual
Obligatòria 3
165091147 ECONOMETRIA AVANÇADA Únic anual
Obligatòria 6
165091146 ECONOMIA FINANCERA I MONETÀRIA Únic anual
Obligatòria 6
165091134 GESTIÓ D´EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 3
165091148 MECANISMES DE DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 6
165091128 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I REGULACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
165091136 PRÀCTICUM: PROJECTE + PRÀCTIQUES Únic anual
Obligatòria 24
165091152 PROJECTE DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 18
165091151 SEMINARI DE RECERCA: ECONOMIA DE L´EDUCACIÓ, ECONOMIA DE LA SALUT I ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 3
165091150 SEMINARI DE RECERCA: PRIVATITZACIÓ, ECONOMIA DE LA CIÈNCIA I GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA Únic anual
Obligatòria 3
165091129 TÈCNIQUES MICROECONOMÈTRIQUES Únic anual
Obligatòria 3
165091130 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Únic anual
Obligatòria 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165091229 ANÀLISI DELS PROCESSOS POLÍTICS Únic anual
Optativa 4
165091212 DESENVOLUPAMENT LOCAL Únic anual
Optativa 3
165091225 DINÀMICA INDUSTRIAL DELS MERCATS Únic anual
Optativa 4
165091227 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 4
165091216 DRET ADMINISTRATIU II Únic anual
Optativa 3
165091218 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC II Únic anual
Optativa 3
165091217 DRET LOCAL II Únic anual
Optativa 3
165091214 ECONOMIA DE LA SALUT Únic anual
Optativa 3
165091213 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Optativa 3
165091215 ECONOMIA LABORAL Únic anual
Optativa 3
165091221 GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 3
165091222 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 3
165091223 GESTIÓ PÚBLICA COMPARADA EN EL MARC DE LA UE Únic anual
Optativa 3
165091226 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Únic anual
Optativa 4
165091220 MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DE LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 3
165091224 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL EMPÍRICA Únic anual
Optativa 4
165091219 RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 3
165091228 TEORIA DE JOCS PER A LA DECISIÓ PÚBLICA Únic anual
Optativa 4