2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Organització Industrial (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165091149 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 6
165091131 AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 3
165091135 COMPTABILITAT PÚBLICA Únic anual
Obligatòria 3
165091133 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I Únic anual
Obligatòria 3
165091132 DRET LOCAL I Únic anual
Obligatòria 3
165091147 ECONOMETRIA AVANÇADA Únic anual
Obligatòria 6
165091146 ECONOMIA FINANCERA I MONETÀRIA Únic anual
Obligatòria 6
165091134 GESTIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES Únic anual
Obligatòria 3
165091148 MECANISMES DE DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 6
165091128 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I REGULACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
165091151 SEMINARI DE RECERCA: ECONOMIA DE L'EDUCACIÓ, ECONOMIA DE LA SALUT I ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 3
165091150 SEMINARI DE RECERCA: PRIVATITZACIÓ, ECONOMIA DE LA CIÈNCIA I GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA Únic anual
Obligatòria 3
165091129 TÈCNIQUES MICROECONOMÈTRIQUES Únic anual
Obligatòria 3
165091130 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Únic anual
Obligatòria 3
165091136 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
165091152 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 18
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
165091212 DESENVOLUPAMENT LOCAL Únic anual
Optativa 3
165091225 DINÀMICA INDUSTRIAL DELS MERCATS Únic anual
Optativa 4
165091234 ECONOMIA DELS RECURSOS HUMANS Únic anual
Optativa 3
165091233 ECONOMIA I GESTIÓ ESTRATÈGICA Únic anual
Optativa 3
165091221 GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 3
165091222 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 3
165091226 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Únic anual
Optativa 4
165091230 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA Únic anual
Optativa 3
165091231 LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Optativa 3
165091220 MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DE LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Únic anual
Optativa 3
165091224 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL EMPÍRICA Únic anual
Optativa 4
165091235 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3