2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Industrial Organisation (2006)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:

Analista de l'estructura dels mercats i el comportament estratègic de les empreses (Organització Industrial); professional de l'àmbit de les institucions públiques en general (Economia Publica); tècnic per al desenvolupament d'informes i estudis econòmics en àrees diverses (Itinerari de Recerca).

FIGURES:

Cap d'àrea, Director intermig, Coordinador d'equips, Analista.

FUNCIONS I TASQUES:

Anàlisi, coordinació i direcció d'àrees o departaments d'una organització (privada o pública).