2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Organització Industrial (2006)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
165091110 ANÀLISI ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Only annual
Obligatòria 6
165091108 ECONOMETRIA Only annual
Obligatòria 6
165091120 TEMES DE MICROECONOMIA Only annual
Obligatòria 6
165091121 TEMES DE MACROECONOMIA Only annual
Obligatòria 6
165091122 ECONOMIA ESPANYOLA I EL MARC ECONÒMIC INTERNACIONAL Only annual
Obligatòria 6
165091123 ANÀLISI ESTADÍSTIC DE DADES ECONÒMIQUES Only annual
Obligatòria 6
165091124 DRET ADMINISTRATIU I Only annual
Obligatòria 6
165091125 ANÀLISI ECONOMÈTRIC Only annual
Obligatòria 6
165091126 ORGANITZACIONS EMPRESARIALS Only annual
Obligatòria 6
165091127 ECONOMIA PÚBLICA Only annual
Obligatòria 6
165091137 MICROECONOMIA SUPERIOR Only annual
Obligatòria 6
165091138 POLÍTICA ECONÒMICA Only annual
Obligatòria 6
165091139 TEORIA DE L´ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Only annual
Obligatòria 6
165091140 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Only annual
Obligatòria 6
165091141 DINÀMICA MACROECONÒMICA Only annual
Obligatòria 6
165091142 HISENDA I SECTOR PÚBLIC Only annual
Obligatòria 6
165091143 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMETRIA I A LA MACROECONOMETRÍA Only annual
Obligatòria 6
165091144 POLÍTICA INDUSTRIAL Only annual
Obligatòria 6
165091145 TEORIA DELS MERCATS FINANCERS Only annual
Obligatòria 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
165091128 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I REGULACIÓ Only annual
Obligatòria 3
165091129 TÈCNIQUES MICROECONOMÈTRIQUES Only annual
Obligatòria 3
165091130 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Only annual
Obligatòria 3
165091131 AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Only annual
Obligatòria 3
165091132 DRET LOCAL I Only annual
Obligatòria 3
165091133 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I Only annual
Obligatòria 3
165091134 GESTIÓ D´EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES Only annual
Obligatòria 3
165091135 COMPTABILITAT PÚBLICA Only annual
Obligatòria 3
165091136 PRÀCTICUM: PROJECTE + PRÀCTIQUES Only annual
Obligatòria 24
165091146 ECONOMIA FINANCERA I MONETÀRIA Only annual
Obligatòria 6
165091147 ECONOMETRIA AVANÇADA Only annual
Obligatòria 6
165091148 MECANISMES DE DECISIÓ Only annual
Obligatòria 6
165091149 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Only annual
Obligatòria 6
165091152 PROJECTE DE RECERCA Only annual
Obligatòria 18
165091151 SEMINARI DE RECERCA: ECONOMIA DE L´EDUCACIÓ, ECONOMIA DE LA SALUT I ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Only annual
Obligatòria 3
165091150 SEMINARI DE RECERCA: PRIVATITZACIÓ, ECONOMIA DE LA CIÈNCIA I GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA Only annual
Obligatòria 3
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
165091223 GESTIÓ PÚBLICA COMPARADA EN EL MARC DE LA UE Only annual
Optativa 3
165091224 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL EMPÍRICA Only annual
Optativa 4
165091225 DINÀMICA INDUSTRIAL DELS MERCATS Only annual
Optativa 4
165091226 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Only annual
Optativa 4
165091227 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Only annual
Optativa 4
165091228 TEORIA DE JOCS PER A LA DECISIÓ PÚBLICA Only annual
Optativa 4
165091229 ANÀLISI DELS PROCESSOS POLÍTICS Only annual
Optativa 4
165091222 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Only annual
Optativa 3
165091217 DRET LOCAL II Only annual
Optativa 3
165091218 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC II Only annual
Optativa 3
165091219 RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Only annual
Optativa 3
165091220 MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DE LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Only annual
Optativa 3
165091221 GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Only annual
Optativa 3
165091216 DRET ADMINISTRATIU II Only annual
Optativa 3
165091215 ECONOMIA LABORAL Only annual
Optativa 3
165091214 ECONOMIA DE LA SALUT Only annual
Optativa 3
165091213 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Only annual
Optativa 3
165091212 DESENVOLUPAMENT LOCAL Only annual
Optativa 3