2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Organització Industrial (2006)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
165091110 ANÀLISI ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Only annual
Compulsory 6
165091120 TEMES DE MICROECONOMIA Only annual
Compulsory 6
165091121 TEMES DE MACROECONOMIA Only annual
Compulsory 6
165091122 ECONOMIA ESPANYOLA I EL MARC ECONÒMIC INTERNACIONAL Only annual
Compulsory 6
165091123 ANÀLISI ESTADÍSTICA DE DADES ECONÒMIQUES Only annual
Compulsory 6
165091124 DRET ADMINISTRATIU I Only annual
Compulsory 6
165091125 ANÀLISI ECONOMÈTRICA Only annual
Compulsory 6
165091126 ORGANITZACIONS EMPRESARIALS Only annual
Compulsory 6
165091127 ECONOMIA PÚBLICA Only annual
Compulsory 6
165091139 TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Only annual
Compulsory 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
165091128 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I REGULACIÓ Only annual
Compulsory 3
165091129 TÈCNIQUES MICROECONOMÈTRIQUES Only annual
Compulsory 3
165091130 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Only annual
Compulsory 3
165091131 AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Only annual
Compulsory 3
165091132 DRET LOCAL I Only annual
Compulsory 3
165091133 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I Only annual
Compulsory 3
165091134 GESTIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES Only annual
Compulsory 3
165091135 COMPTABILITAT PÚBLICA Only annual
Compulsory 3
165091136 TREBALL DE FI DE MÀSTER: PROJECTE I PRÀCTIQUES Only annual
Compulsory 24
165091146 ECONOMIA FINANCERA I MONETÀRIA Only annual
Compulsory 6
165091147 ECONOMETRIA AVANÇADA Only annual
Compulsory 6
165091148 MECANISMES DE DECISIÓ Only annual
Compulsory 6
165091149 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Only annual
Compulsory 6
165091152 TREBALL DE FI DE MÀSTER: PROJECTE DE RECERCA Only annual
Compulsory 18
165091151 SEMINARI DE RECERCA: ECONOMIA DE L'EDUCACIÓ, ECONOMIA DE LA SALUT I ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Only annual
Compulsory 3
165091150 SEMINARI DE RECERCA: PRIVATITZACIÓ, ECONOMIA DE LA CIÈNCIA I GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA Only annual
Compulsory 3
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
165091223 GESTIÓ PÚBLICA COMPARADA EN EL MARC DE LA UE Only annual
Optional 3
165091224 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL EMPÍRICA Only annual
Optional 4
165091225 DINÀMICA INDUSTRIAL DELS MERCATS Only annual
Optional 4
165091226 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Only annual
Optional 4
165091222 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Only annual
Optional 3
165091220 MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DE LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Only annual
Optional 3
165091221 GESTIÓ DE LA QUALITAT EN LES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES Only annual
Optional 3
165091212 DESENVOLUPAMENT LOCAL Only annual
Optional 3
165091234 ECONOMIA DELS RECURSOS HUMANS Only annual
Optional 3
165091232 GESTIÓ DE PROCESSOS Only annual
Optional 3
165091230 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA Only annual
Optional 3
165091233 ECONOMIA I GESTIÓ ESTRATÈGICA Only annual
Optional 3
165091231 LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL Only annual
Optional 3
165091235 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Only annual
Optional 3