2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2007)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis o pràctiques a l'aula Forma part de l'Avaluació Continuada
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis utilitzant ordinador. Algunes d'aquestes pràctiques es lliuraran via correu electrònic des de la mateixa aula i formaran part de l'avaluació continuada. Forma part de l'Avaluació Continuada
Presentacions / exposicions Realització d'un treball d'ampliació, o exercicis complementaris que es presentaran a classe. D'aquesta manera és possible aconseguir punts que es sumaran directament a la nota final d'Avaluació Continuada Forma part de l'Avaluació Continuada
Fòrums de discussió Realització de debats sobre temes diversos relacionats amb l'assignatura Forma part de l'Avaluació Continuada
Proves objectives de tipus test Seran d'aquest tipus l'examen final i alguna de les proves d'avaluació continuada. Forma part de l'Avaluació Continuada
i Examen final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de l'assignatura es repartira entre l'examen final i les proves de l'avaluació continuada (AC) realitzades durant el curs. A cada tema es ralitzaran diferents proves que formaran part de la nota d'AC d'aquell tema. La nota final d'AC serà la mitja aritmètica de les notes obtingudes a cada tema. La nota final s'obtindra poderant al 50% la nota de l'avaluació continuada i la nota de l'examen final tenint en compte que per superar l'assignatura les dues notes (AC i examen final) han de ser com a mínim de 4 sobre 10.