2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1er Cicle
2on Cicle
Màsters