2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica (1997)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17012002 ARQUITECTURES PARAL·LELES Primer
Troncal 4.5
17012101 CONTROL AUTOMÀTIC I Primer
Obligatòria 6
17012102 DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES Primer
Obligatòria 4.5
17012003 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I Primer
Troncal 4.5
17012004 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I Primer
Troncal 4.5
17012001 XARXES DE COMPUTADORS I Primer
Troncal 4.5
17012006 ARQUITECTURES ESPECIALITZADES Segon
Troncal 4.5
17012104 CONTROL AUTOMÀTIC II Segon
Obligatòria 6
17012007 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II Segon
Troncal 4.5
17012008 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL II Segon
Troncal 4.5
17012103 SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL Segon
Obligatòria 6
17012005 XARXES DE COMPUTADORS II Segon
Troncal 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17012011 COMPILADORS I Primer
Troncal 4.5
17012010 ENGINYERIA DEL SOFTWARE III Primer
Troncal 4.5
17012105 ROBÒTICA INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 6
17012106 SIMULACIÓ Primer
Obligatòria 9
17012009 SISTEMES INFORMÀTICS I Primer
Troncal 7.5
17012012 COMPILADORS II Segon
Troncal 4.5
17012014 ENGINYERIA DEL SOFTWARE IV Segon
Troncal 4.5
17012013 SISTEMES INFORMÀTICS II Segon
Troncal 7.5
17012107 PROJECTES Anual
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17012210 COMERÇ ELECTRÒNIC Primer
Optativa 6
17012211 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Primer
Optativa 6
17012215 VISIÓ ARTIFICIAL Primer
Optativa 4.5
17012213 XARXES P2P Primer
Optativa 4.5
17012218 ARQUITECTURES DISTRIBUÏDES EN ENTORNS MÒBILS Segon
Optativa 4.5
17012204 CRIPTOLOGIA Segon
Optativa 6
17012201 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET Segon
Optativa 6
17012216 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA Segon
Optativa 6
17012214 ROBÒTICA COOPERATIVA Segon
Optativa 4.5
17012212 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Segon
Optativa 6
17012217 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ Segon
Optativa 4.5
17012202 SISTEMES ELECTRÒNICS AMB MICROCONTROLADORS Segon
Optativa 4.5