2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica (1997)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17012011 COMPILADORS I 1Q
Troncal 4.5
17012012 COMPILADORS II 1Q
Troncal 4.5
17012105 ROBÒTICA INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 6
17012106 SIMULACIÓ 1Q
Obligatòria 9
17012009 SISTEMES INFORMÀTICS I 1Q
Troncal 7.5
17012013 SISTEMES INFORMÀTICS II 1Q
Troncal 7.5
17012010 ENGINYERIA DEL SOFTWARE III 2Q
Troncal 4.5
17012014 ENGINYERIA DEL SOFTWARE IV 2Q
Troncal 4.5
17012107 PROJECTES AN
Obligatòria 6