2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Computer engineering (1997)
 Salidas Profesionales

El segon cicle d'Enginyeria en Informàtica dóna una preparació general amb vista a activitats tècniques avançades:

Òbviament cadascuna d'aquestes activitats professionals exigirà una posterior formació addicional específica i continuada, per a la qual aquest ensenyament dóna la base imprescindible.