2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17022002 SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALS Primer
Troncal 6
17022101 PROJECTE FINAL DE CARRERA Segon
Obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17022213 TREBALL DIRIGIT Segon
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
300015 CF: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA DIGITAL Primer
4.5
17101211 SISTEMES AUTOMÀTICS Primer
Optativa 4.5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17091015 SISTEMES MECÀNICS Primer
Troncal 6
17101019 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Segon
Troncal 6