2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
 Pràctiques externes

L’objectiu de les pràctiques externes es permetre als alumnes obtenir una experiència pràctica dels continguts teòrics assolits a la titulació. Les pràctiques poden tenir caràcter currícular que són les que tenen reconeixement en crèdits o extracurriculars que són les que es fan sense que l’alumne n’obtingui cap tipus de crèdit.

En la següent pàgina web trobareu més informació sobre els requisits, el tipus de crèdits segon l’ensenyament, la durada, les condicions i el procediment per portar a terme les pràctiques:

http://www.etse.urv.cat/pagsWeb/cat/InfSobre/practiques-empresa.php