2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
 Calendari d’exàmens

Podeu consultar el calendari d’exàmens d’aquest ensenyament en la següent adreça web:

http://www.etse.urv.cat/pagsWeb/cat/Ens/horarisEns/horarisExamens.php

IMPORTANT: Malgrat els esforços per evitar-ho hi poden haver errors.  Per aquest motiu us recomanem consultar-los abans dels exàmens a la web o al tauler d’anuncis del vestíbul de l’Escola.