2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17022010 ACCIONAMENTS MECÀNICS Primer
Troncal 6
17022007 ENGINYERIA DE CONTROL I Primer
Troncal 6
17022009 MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS Primer
Troncal 9
17022008 SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS Primer
Troncal 6
17022012 ACCIONAMENTS ELÈCTRICS Segon
Troncal 6
17022011 ENGINYERIA DE CONTROL II Segon
Troncal 6
17022102 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL Segon
Obligatòria 6
17022013 SISTEMES INFORMÀTICS DE TEMPS REAL Segon
Troncal 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17022004 CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS Primer
Troncal 6
17022001 OPTIMITZACIÓ I CONTROL ÒPTIM Primer
Troncal 6
17022003 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Primer
Troncal 6
17022002 SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIAL Primer
Troncal 6
17022006 GESTIÓ DE PROJECTES Segon
Troncal 6
17022101 PROJECTE FINAL DE CARRERA Segon
Obligatòria 12
17022005 SISTEMES DE PRODUCCIÓ INTEGRATS Segon
Troncal 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17022204 FRANCÈS I Primer
Optativa 6
17022221 INTRODUCCIÓ A LA TRANSMISSIÓ DE DADES Primer
Optativa 6
17022210 MATERIALS PER A L´ENGINYERIA Primer
Optativa 4.5
17022217 OPTOELECTRÒNICA Primer
Optativa 6
17022212 ROBÒTICA MÒBIL Primer
Optativa 4.5
17022216 ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SATÈL·LITS Segon
Optativa 6
17022220 CONTROL BASAT EN LÒGICA BORROSA Segon
Optativa 6
17022205 ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL Segon
Optativa 4.5
17022207 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Segon
Optativa 9
17022202 QUALITAT TOTAL A LA INDÚSTRIA Segon
Optativa 4.5
17022223 SINTESI, MODELITZACIÓ I CONTROL DE CONVERTIDORS COMMUTATS Segon
Optativa 6
17022222 SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL Segon
Optativa 6
17022213 TREBALL DIRIGIT Segon
Optativa 6