2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17022007 ENGINYERIA DE CONTROL I First
Troncal 6
17022009 MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS First
Troncal 9
17022010 ACCIONAMENTS MECÀNICS First
Troncal 6
17022008 SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS First
Troncal 6
17022102 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL Second
Obligatòria 6
17022012 ACCIONAMENTS ELÈCTRICS Second
Troncal 6
17022011 ENGINYERIA DE CONTROL II Second
Troncal 6
17022013 SISTEMES INFORMÀTICS DE TEMPS REAL Second
Troncal 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17022004 CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS First
Troncal 6
17022002 SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIAL First
Troncal 6
17022001 OPTIMITZACIÓ I CONTROL ÒPTIM First
Troncal 6
17022003 SISTEMES DE PERCEPCIÓ First
Troncal 6
17022006 GESTIÓ DE PROJECTES Second
Troncal 6
17022101 PROJECTE FINAL DE CARRERA Second
Obligatòria 12
17022005 SISTEMES DE PRODUCCIÓ INTEGRATS Second
Troncal 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
17022221 INTRODUCCIÓ A LA TRANSMISSIÓ DE DADES First
Optativa 6
17022210 MATERIALS PER A L´ENGINYERIA First
Optativa 4.5
17022217 OPTOELECTRÒNICA First
Optativa 6
17022204 FRANCÈS I First
Optativa 6
17022212 ROBÒTICA MÒBIL First
Optativa 4.5
17022202 QUALITAT TOTAL A LA INDÚSTRIA Second
Optativa 4.5
17022222 SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ INDUSTRIAL Second
Optativa 6
17022216 ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SATÈL·LITS Second
Optativa 6
17022213 TREBALL DIRIGIT Second
Optativa 6
17022223 SINTESI, MODELITZACIÓ I CONTROL DE CONVERTIDORS COMMUTATS Second
Optativa 6
17022220 CONTROL BASAT EN LÒGICA BORROSA Second
Optativa 6
17022207 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Second
Optativa 9
17022205 ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL Second
Optativa 4.5