2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
 Crèdits lliures

CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Primer
Optativa 6
17012210 COMERÇ ELECTRÒNIC Primer
Optativa 6
20021008 CONTAMINACIÓ AMBIENTAL Primer
Troncal 3
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
17012102 DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES Primer
Obligatòria 4.5
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Primer
Optativa 6
17012211 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Primer
Optativa 6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I Primer
Troncal 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
17071202 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Optativa 6
17071005 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES Primer
Troncal 4.5
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
17101214 LUMINOTÈCNIA Primer
Optativa 4.5
17101212 MANTENIMENT INDUSTRIAL Primer
Optativa 4.5
20021204 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT Primer
Optativa 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primer
Optativa 6
19031215 PRODUCTES LÀCTICS Primer
Optativa 6
17071203 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR Primer
Optativa 6
17101210 AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Optativa 4.5
19031203 ANÀLISI DELS ALIMENTS Segon
Optativa 6
278480 APLICACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Segon
4.5
19031206 ARBORICULTURA MEDITERRÀNIA Segon
Optativa 6
17012006 ARQUITECTURES ESPECIALITZADES Segon
Troncal 4.5
12073221 ART I RELIGIÓ Segon
Optativa 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segon
Optativa 6
17101204 COGENERACIÓ Segon
Optativa 4.5
17012104 CONTROL AUTOMÀTIC II Segon
Obligatòria 6
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
20021206 CORROSIÓ Segon
Optativa 6
17012204 CRIPTOLOGIA Segon
Optativa 6
17012201 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET Segon
Optativa 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segon
Obligatòria 6
17012007 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II Segon
Troncal 4.5
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segon
Obligatòria 6
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Segon
Optativa 4.5
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Segon
Optativa 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Segon
Troncal 6
17012008 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL II Segon
Troncal 4.5
19031247 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Segon
Optativa 4.5
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
12122233 LITERATURA LLATINA MEDIEVAL I HUMANÍSTICA Segon
Optativa 6
17071206 PROJECTES INFORMÀTICS Segon
Optativa 4.5
17012212 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Segon
Optativa 6
17012103 SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL Segon
Obligatòria 6
17071205 SISTEMES OBERTS Segon
Optativa 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Segon
Troncal 6
12132119 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
20021207 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ Segon
Optativa 6
17012005 XARXES DE COMPUTADORS II Segon
Troncal 4.5
 
 ASSIGNATURES INTERCAMPUS (+info)