2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Asignaturas
  ART I RELIGIÓ
   Contenidos
tema Subtema
1.INTRODUCCIÓ La intrincissitat del factor religiós en l´art com hipòtesi interpretativa.
2. L´ ELEMENT RELIGIÓS DEL FENOMEN ESTÈTIC CONSIDERAT EN SÍ MATEIX:
Fenomenologia de l´experiència estètica.
2.1. L’atractiu de la realitat i l´ estupor provocat per la bellesa. La desproporció estructural.
2.2. Les exigències originàries: la dinàmica del desig.
2.3. Totalitat i infinit: el punt de fuga.
2.4.La forma: signe del Misteri.
3. L´ ELEMENT RELIGIÓS DEL FENOMEN ESTÈTIC VIST EN LA HISTÒRIA:
Hermenèutica del signe.
3.1 Els orígens prehistòrics.
3.2 La tensió cap a un absolut panteístic:
- Extrem orient.
- Grècia i Roma, la gènesi
d´Occident.
3.3. El monoteisme creacionista: jueus i musulmans. La novetat cristiana.
3.4. La especificitat del món occidental modern.
4. L´ACTUALITAT DE LA BELLESA. 4.1. EL FACTOR RELIGIÓS.