2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  ART I RELIGIÓ
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Introducció als objectius de l´assignatura i presentació dels instruments de treball.
Lecture Desenvolupament sistemàtic del temari de l´assignatura a càrrec del professor.
Presentations / expositions Presentació individual o en grup per part dels alumnes, en base a treballs de documentació supervisats pel professor.
Assignments El treball consistirà en un assaig, individual o en grup, per part de l´alumne sobre una temàtica específica.
Problem solving, classroom exercises Es treballarà amb lectures associades a cada un dels temes. Aquestes lectures seran comentades a les classes. Esporàdicament també es visualitzaran documentals i altre material audiovisual que, igualment serà objecte de debat a l´aula.