2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ART I RELIGIÓ
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció als objectius de l´assignatura i presentació dels instruments de treball.
Sessió Magistral Desenvolupament sistemàtic del temari de l´assignatura a càrrec del professor.
Presentacions / exposicions Presentació individual o en grup per part dels alumnes, en base a treballs de documentació supervisats pel professor.
Treballs El treball consistirà en un assaig, individual o en grup, per part de l´alumne sobre una temàtica específica.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es treballarà amb lectures associades a cada un dels temes. Aquestes lectures seran comentades a les classes. Esporàdicament també es visualitzaran documentals i altre material audiovisual que, igualment serà objecte de debat a l´aula.