2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ART I RELIGIÓ
   Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Treballs
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
L´atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l´assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs.