2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Asignaturas
  ART I RELIGIÓ
   Evaluación
  descripción Peso
Sesión magistral S´avaluarà mitjançant l´elaboració d´un assaig, amb base estètica, en el qual es demostri un bon coneixement dels continguts teòrics i metodològic del curs. 40%
Presentaciones/exposiciones Avaluació dels diferents treballs realitzats. 15%
Trabajos Redacció d´un assaig de curs. 30%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Avaluació del coneixement de les lectures obligatòries treballades durant el curs. 15%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria