2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ Codi 12081010
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR JOAN
Adreça electrònica salvadorjoan.rovira@urv.cat
Professors/es
ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR JOAN
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Els criteris d'avaluació són comuns per a tots els temes: les preguntes curtes es refereixen a dades i aspectes específics de les obres, creadors, tipologies i períodes. En els comentaris d'imatges es valora la identificació dels aspectes propis de la cultura artística, el període, la cronologia, el lloc i l'autor. En tots els casos se valora l'ús correcte de la terminologia, la capacitat de raonament i el coneixement de dades.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent