2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  EL MÓN ACTUAL I
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) EL MÓN ACTUAL I Codi 12082015
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Quart Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Adreça electrònica josep.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Web
Descripció general Exposició global i pormenoritzada dels processos politics, socials, ideologics i economics, des del final de la II guerra mondial fins l'octubre del 1973.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent