2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA Codi 12082017
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 6 3 Troncal Quart Anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
BONET DONATO, MARIA
Adreça electrònica maria.bonet@urv.cat
robert.sala@urv.cat
laura.zenobi@urv.cat
Professors/es
BONET DONATO, MARIA
SALA RAMOS, ROBERT
ZENOBI ., LAURA
Web
Descripció general Aquesta assignatura ha de permetre conèixer els diversos mètodes per a la recerca. També es presenta com a eina útil per a la realització de treballs d’investigació parant atenció a les tipologies documentals més generals, les seves possibilitats i la forma com poden ser treballades per tal de treure’n dades per a la recerca històrica. Els objectius de la matèria són, per tant, a nivell teòric i a nivell pràctic i es resumeixen en dos aspectes generals: els métodes de diverses escoles historiogràfiques i l’aplicació d’aquestes en els documents o altres testimonis històrics procedents de l'arqueologia o altres.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent