2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Codi 12082019
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.sanmarti@urv.cat
Professors/es
SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT
Web
Descripció general .-Oferir un millor coneixement de la Història del nostre entorn immediat a partir de l'anàlisi dels productes escrits que la societat ha produït al llarg del temps. .-Aportar els elements metodològics per a poder desenvolupar la recerca sobre els temes plantejats en l'assignatura. .-Acostar els alumnes als arxius locals mitjançant visites i investigacions personals i en grup per tal de conèixer els productes escrits del nostre entorn immediat. .-Conèixer els aspectes gràfics i els diferents tipus d'escriptura amb les seves principals característiques. Aprendre a distingir i llegir aquests diversos tipus gràfics. .-Incorporar en el bagatge acadèmic de l'alumne la utilització de les noves tecnologies en l'estudi de l'escriptura i la seva manipulació a partir de les eines informàtiques.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent