2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  HISTÒRIA D'AMÈRICA I
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) HISTÒRIA D'AMÈRICA I Codi 12082020
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
CASANOVAS CODINA, JOAN
Adreça electrònica joan.casanovas@urv.cat
Professors/es
CASANOVAS CODINA, JOAN
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Les assignatures troncals Història d'Amèrica I i II, conjuntament, ofereixen una visió panoràmica de la història d'Amèrica, centrant-se en Amèrica Llatina i el Carib (però incloent tot el continent), des de l'època precolombina fins la fi de la Guerra Freda. Història d'Amèrica I i II, prestaran especial atenció a la incidència en les formes de gerarquització social al continent Americà, i en l'aparició i transformació de l'Estat. En el quadrimestre de tardor, Història d'Amèrica I se centrarà el període pre-colombí i l'etapa de la Conquesta fins el darrer terç del segle XVI. En el segon quadrimestre, Història d'Amèrica II, l'assignatura se centrarà en la història colonial i contemporània d'Amèrica Llatina i el Carib. Estudiarem el període colonial a Hispanoamèrica i el Brasil, posant especial atenció a les diverses formes de treball (ja sigui lliure o no lliure), les estructures socials que derivaren d'aquestes relacions, i els mecanismes de control i administració colonials. En una tercera i darrera secció, l'assignatura se centrarà en l'etapa contemporània. En primer lloc analitzarem el complex procés que dugué les colònies iberoamericanes a independitzar-se (o seguir lleials a la metròpoli), i els problemes amb que es trobaren les naixents repúbliques. A continuació examinarem la consolidació d'aquests estats als segles XIX i XX, i finalment l'impacte del cada cop més intens pes dels EE.UU. a la regió fins la fi de la Guerra Freda. OBJECTIUS: El curs té per objectiu que l'alumnat copsi els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició de l'etapa colonial a la contemporània, així com la consolidació dels estats americans. Per entendre aquesta gran ruptura, examinarem els trets principals que permeten entendre l'evolució històrica de cada una d'aquestes etapes, tenint en compte els factors socials, econòmics, polítics i fins i tot ecològics o naturals en general. És objectiu primordial que l'alumne desenvolupi la capacitat interpretativa analítica i crítica, més enllà de la simple acumulació de dades. Les assignatures troncals Història d'Amèrica I i II, conjuntament, ofereixen una visió panoràmica de la història d'Amèrica, centrant-se en Amèrica Llatina i el Carib (però incloent tot el continent), des de l'època precolombina fins la fi de la Guerra Freda. Història d'Amèrica I i II, prestaran especial atenció a la incidència en les formes de jerarquització social a Amèrica Llatina, i en l'aparició i transformació de l'Estat. En el quadrimestre de tardor, Història d'Amèrica I se centrarà el període pre-colombí i l'etapa de la Conquesta fins el darrer terç del segle XVI. En el segon quadrimestre, Història d'Amèrica II, l'assignatura se centrarà en la història colonial i contemporània d'Amèrica Llatina i el Carib. Història d'Amèrica I començarà tractant el desenvolupament del món indígena abans de Colom com a passa fonamental per entendre els complexos processos de destrucció i interacció entre el anomenats vell món i nou món a partir de l'inici de la Conquesta duta a terme pels Europeus. En una segona secció tractarem el procés d'exploració i conquesta de l'anomenat Nou Món. L'estudi de ruptura i a la vegada continuïtat entre l'etapa pre-colombina i la que s'inicià amb la Conquesta, és l'eix principal entorn al qual gira aquesta assignatura. OBJECTIUS: El curs té per objectiu que l'alumnat copsi els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició de l'etapa pre-colombina a la colonial, així com entendre els mecanismes de funcionament colonialisme a l'edat moderna. Per entendre aquesta gran ruptura, examinarem els trets principals que permeten entendre l'evolució històrica de cada una d'aquestes etapes, tenint en compte els factors socials, econòmics, polítics i fins i tot ecològics o naturals en general. És objectiu primordial que l'alumne desenvolupi la capacitat interpretativa analítica i crítica, més enllà de la simple acumulació de dades.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent