2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL FRANQUISME
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) HISTÒRIA DEL FRANQUISME Codi 12082263
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
Adreça electrònica joanmaria.thomas@urv.cat
Professors/es
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
Web
Descripció general El curs es concep com a complement de l’assignatura Història de les Formacions Socials -II però també com a unitat docent independent. S’hi estudiaran, a través de classes teòriques, discussions i lectures, cinc temes fonamentals de la Història de les èpoques citades. Tot i que els temes són nous, a través del seu estudi s’aprofundiran aquells coneixements bàsics i fonamentals ja adquirits anteriorment. El curs posarà l’accent en l’explicació i seguiment de debats per tal d’habituar a l’alumne a qüestionar el coneixements, a posicionar-se en les controvèrsies i a preparar-se per a abordar la producció de coneixements propis. El temes i debats a estudiar combinaran diversos nivells: des d’alguns de contingut més teòric (nacionalismes, per exemple) a d’altres més lligats als fonaments del món actual (controvèrsies sobre la Segona Guerra Mundial) o als antecedents immediats de l’Espanya actual (El debat sobre la naturalesa del règim franquista). Tot i l’anterior, serà un objectiu general del curs lligar els debats i conceptes objecte de treball amb la realitat mundial actual.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent