2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  GEOGRAFIA RURAL
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) GEOGRAFIA RURAL Codi 12091105
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
SALVAT SALVAT, JAUME
Adreça electrònica jaume.salvat@urv.cat
Professors/es
SALVAT SALVAT, JAUME
Web http://www.sre.urv/web/geografia
Descripció general Estudi dels espais rurals i els elements que l'integren, les diferents problemàtiques associades i les funcions que es desenvolupen amb l'objectiu d'interpretar els canvis constants que es produeixen. Com els espais rurals s’articulen en una societat cada cop més urbanitzada. Anàlisi de la multifuncionalitat d’aquests espais i de les noves funcions que s’hi desenvolupen.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent