2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  HIDROGEOGRAFIA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject HIDROGEOGRAFIA Code 12091205
Study programme
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
GARCIA-BORES COMAS, IBAN
E-mail iban.garciabores@urv.cat
Lecturers
GARCIA-BORES COMAS, IBAN
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia
Relevant information L’assignatura es desenvolupa entorn al coneixement de l’Hidrosfera. Inicialment es reflexiona entorn a l’aigua com a substància, per entrar a continuació en la discussió del cicle hidrològic. Posteriorment es tractaran breument les característiques de les aigües continentals i s’aprofundirà en el coneixement de l’oceà, les seves característiques físiques i químiques i el seu paper com a factor climogènic i de redistribució de calor dins el sistema climàtic.