2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  HIDROGEOGRAFIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
27 55 82
Pràctiques a laboratoris
4 6 10
Pràctiques externes (de camp/sortides)
8 16 24
Seminaris
9 13.5 22.5
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
4 0 4
Proves orals
0.5 0 0.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat