2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Asignaturas
  HIDROGEOGRAFÍA
   Evaluación
  descripción Peso
Prácticas de campo / salidas Lliurament de ressenya del treball de camp. 5%
Trabajos Entrega d'un informe del treball de curs i presentació oral dels resultats del mateix 20%
Pruebas objetivas de tipo test Proves que contenen definicions, completar frases, veritable/ fals, etc. 50%
Pruebas orales Avaluació seminaris i pràctiques i entrega dels dossiers de pràctiques. 20%
Otros

Avaluació de l'assistència, participació, actitud, etc.

5%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En la segona convocatòria s'avaluaran els mateixos apartats que en l'avaluació continuada i per tant és indispensable haver realitzat i presentar els treballs, pràctiques, etc., del curs.