2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA POLÍTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ANTROPOLOGIA POLÍTICA Codi 12102008
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
DI GIACOMO -, SUSAN M
Adreça electrònica susanm.digiacomo@urv.cat
Professors/es
DI GIACOMO -, SUSAN M
Web
Descripció general Conèixer els principals aspectes de l'Antropologia Política Ús de les perspectives de l'A.P. per a l'anàlisi de les realitats sòcio-polítiques
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent