2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT Codi 13012232
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 1.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
RIU RUSELL, JORDI
Adreça electrònica jordi.riu@urv.cat
Professors/es
RIU RUSELL, JORDI
Web
Descripció general La qualitat en tots els seus aspectes és una propietat extremadament valorada en l’actualitat. També els resultats dels laboratoris químics han de ser de qualitat. Aquesta assignatura té per objectiu proporcionar els conceptes teòrics i les nocions pràctiques necessàries per aconseguir una bona qualitat en els resultats d’anàlisi química. Els objectius més detallats que es persegueixen són: - saber la importància de la qualitat en la societat actual. - entendre que el terme qualitat no vol dir el mateix en tots els productes o serveis. - entendre les implicacions de la qualitat en la globalitat de l'empresa. - seleccionar el sistema de qualitat adequat per les necessitats del laboratori d'anàlisi. - distingir entre sistemes de qualitat obligatoris i voluntaris. - diferenciar entre normalització, certificació i acreditació. - identificar i distingir algunes de les normes de qualitat a nivell nacional i internacional. - validar adequadament un mètode analític. - calcular paràmetres de qualitat fonamentals com traçabilitat i incertesa. - avaluar la importància de les referències en el laboratori analític, i identificar-ne algunes. - controlar adequadament la qualitat dels resultats analítics. - emprar eines estadístiques per controlar els resultats analítics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent