2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I TERCERA EDAT
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TREBALL SOCIAL I TERCERA EDAT Codi 15051203
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
BOQUERA BORRULL, MERCEDES
Adreça electrònica merce.boquera@urv.cat
Professors/es
BOQUERA BORRULL, MERCEDES
Web
Descripció general L’assignatura de Treball Social i : primària, secundària i terciària. En el decurs de l’assignatura es pretén aconseguir que l’alumne conegui la multidimensionalitat : biològica, psicològica, socioantropològica i cultural del procés de envellir, i alhora que disposi d’ instruments d’anàlisi per obtenir un abordatge el més integral possible i possibilitar les millors condicions en l’ atenció a les persones grans. Tot i que tradicionalment el col•lectiu de la gent gran ha estat un àmbit d’atenció del Treball Social amb el que s’ ha treballat abastament, pretenem donar una aproximació més novedosa i participativa , al mateix temps que es pretén donar un enfocament més dinàmic, integral, incentivador de les potencialitats del procés de l'envelliment així com ajudar a visualitzar l’existència de diverses maneres d’afrontament d' aquesta etapa de la vida de tota persona.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent