2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Codi 15072240
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FONT MONCLÚS, JOAN ANTON
Adreça electrònica joananton.font@urv.cat
Professors/es
FONT MONCLÚS, JOAN ANTON
Web
Descripció general L’assignatura analitza els conceptes i principis fonamentals del Dret urbanístic. En aquest sentit, s’estudia la funció pública urbanística i la seva evolució legislativa a l’Estat espanyol i a Catalunya, així com les competències de les diferents administracions públiques en matèria d’ordenació del territori i urbanisme. A partir d’aquí s’analitzen en profunditat els diferents instruments de planejament territorial i urbanístic. Així mateix, s’examina el règim urbanístic del sòl, els sistemes d’actuació urbanística, la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl, la disciplina urbanística i la responsabilitat patrimonial de l’administració en matèria urbanística.
Assignatura de segon cicle
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent