2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  COMPTABILITAT SECTORIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) COMPTABILITAT SECTORIAL Codi 16051201
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
Adreça electrònica mariaisabel.vidal@urv.cat
Professors/es
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
Web
Informació rellevant En aquesta assignatura es vol apronfundir en els coneixements comptables analitzant les diferents adaptacions sectorial del PGC que han sorgit a raó de l'activitat que desenvolupa l'empresa i que necessita un tractament comptable específic. També es vol donar a conèixer el processament de la informació comptable per mitja de la informàtica
Es recomana cursar aquesta optativa a 2n curs
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent