2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  COMPTABILITAT SECTORIAL
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es realitzarà un test amb la finalitat de conèixer les nocions bàsiques de comptabilitat
Sessió Magistral Es fonamenta en una fase expositiva per part del professor de les fonts d'informació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es fonamenta en l'aplicació practica per part de l'alumne dels coneixements bàsics explicats en la classe magistral.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Es fonamenta e la simulació real de comptabilitat empresarial, utilitzant un programa informàtic per tal de que l'alumne realitzi tot el cicle comptable i faci una aplicació directa dels coneixements adquirits, també es complementa en les seves aportacions a la WIKI compta