2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Asignaturas
  CONTABILIDAD SECTORIAL
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Es realitzarà un test amb la finalitat de conèixer les nocions bàsiques de comptabilitat
Sesión magistral Es fonamenta en una fase expositiva per part del professor de les fonts d'informació
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Es fonamenta en l'aplicació practica per part de l'alumne dels coneixements bàsics explicats en la classe magistral.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Es fonamenta e la simulació real de comptabilitat empresarial, utilitzant un programa informàtic per tal de que l'alumne realitzi tot el cicle comptable i faci una aplicació directa dels coneixements adquirits, també es complementa en les seves aportacions a la WIKI compta